Projekty EU

podpora zaměstnanosti v "chráněné dílně" EMIT

"Název a číslo projektu
Podpora zaměstnanosti v Emit
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009804
2) Termín realizace projektu
1.2.2019 - 30.11.2019
3) Rozpočet projektu
1 000 000 Kč
4) Výše dotace (85 %)
850 000 Kč
5) Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %).
6) Cíl a předmět projektu:
Cílem projektu je podpora zaměstnanosti v sociálním podniku EMIT-CZ

prostřednictvím vytvoření pracovního místa pro OZP.